Pasy Ścierne Bezkońcowe

Dostępne produkty:

  pasy bezkońcowe z papieru ściernego                                          pbp

  symbol wyrobu: PBP

 pasy bezkońcowe z płótna ściernego                                           pb 

  symbol wyrobu: PB

 pasy bezkońcowe z włókniny ściernej                                 pbwł

  symbol wyrobu: PBWŁ, PBWŁ/K

 pasy polerskie filcowe                                                           

 symbol wyrobu: F-PB

 

 

Informacje techniczne


Charakterystyka: na podłożu z płótna lub papieru znajduje się nasyp z elektrokorundu, cyrkokorundu, ziarna ceramicznego lub węglika krzemu związany z podłożem za pomocą spoiwa. Taśmy o określonej długości łączy się trwale za pomocą różnych rodzajów połączeń:


s1                  s2                 s3           

   S1 - na zakładkę                           S2 - na zakładkę,                            S3 - stykowe,

                                                   z zeszlifowanym nasypem                 podklejone foliąs4                  s5                  s6

   

     S4 - w zygzak,                               S5 - stykowe,                                 S6 - stykowe,

    podklejone folią                   z zeszlifowanym nasypem,             z zeszlifowanym nasypem

                                            podklejone folią po stronie ziarna             podklejone folią

 

Zalety: duży stopień bezpieczeństwa pracy, stała szybkość skrawania, dobre chłodzenie, duża wydajność, łatwa możliwość przejścia ze szlifowania zgrubnego do wykańczającego.

Zastosowanie: szlifowanie zgrubne, wykańczające oraz gładkościowe (uzyskanie żądanej chropowatości). Szlifowanie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. Przy obróbce prętów, blach, tworzyw sztucznych, drewna, jak również w przemyśle obuwniczym.

Materiały szlifowane: prawie wszystkie materiały można obrabiać przy pomocy pasów z papierów i płócien ściernych. Postawą dobrej pracy jest właściwy dobór odpowiedniego materiału ściernego do wykonanej obróbki. Dobór należy przeprowadzić korzystając z zaleceń producentów płócien i papierów ściernych. Nasza firma pomoże Państwu dobrać odpowiedni rodzaj materiału ściernego.

Maszyny: szlifierki do obróbki ręcznej, szlifierki stacjonarne do obróbki mechanicznej.


Zalecenia dotyczące stosowania pasów ściernych:

tab10

powrót