Pas bezkońcowy z płótna ściernego

pb

 

powrót

Do produkcji pasów bezkońcowych stosujemy płótno ścierne z nasypem z ziarna:
- elektrokorundowego (AO),
- cyrkokorundowego (AZ),
- ceramicznego (CER),
- węglika krzemu (C).

Zastosowanie: szlifowanie powierzchni płaskich i walcowych przedmiotów wykonanych z dowolnego materiału

Wymiary pasów bezkońcowych.
Ze względu na szerokość, pasy dzielimy na:
- pasy wąskie o szerokości do 300 mm,
- pasy szerokie o szerokości powyżej 300 mm maks. do 1400 mm.
Maksymalna długość produkowanych przez nas pasów wynosi 10 000 mm.

Oprócz wyżej wymienionych możemy również wyodrębnić grupę "opaski ścierne", maksymalna szerokość opaski to 150mm, długość maksymalna wynosi 320 mm, długość minimalna 100mm. Opaska ścierna wykonywana jest podobnie jak pas bezkońcowy tzn. końce są sklejone.  

Przykład zamówienia: PB100x2500P60KK711X    - dotyczy pasa bezkońcowego

                                    OP-25x270P60KK711X       - dotyczy opaski ściernej