Pasy ścierne bezkońcowe

Pasy z papieru ściernego
Pasy z płótna ściernego
Pasy z włókniny ściernej
Pasy filcowe

Informacje techniczne

Charakterystyka

Na podłożu z płótna lub papieru znajduje się nasyp z elektrokorundu, cyrkokorundu, ziarna ceramicznego lub węglika krzemu związany z podłożem za pomocą spoiwa. Taśmy o określonej długości łączy się trwale za pomocą różnych rodzajów połączeń:

S1 S2 S3 S4 S5 S6

Zalety 

Pasy ścierne bezkońcowe zapewniają duży stopień bezpieczeństwa pracy, stałą szybkość skrawania, dobre chłodzenie, dużą wydajność oraz łatwą możliwość przejścia ze szlifowania zgrubnego do wykańczającego.

Zastosowanie

Szlifowanie zgrubne, wykańczające oraz gładkościowe (uzyskanie żądanej chropowatości) powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. Obróbka prętów, blach, tworzyw sztucznych, drewna i innych materiałów.

Materiały szlifowane

Prawie wszystkie materiały można obrabiać przy pomocy pasów bezkońcowych z papierów i płócien ściernych. Podstawą dobrej pracy jest właściwy dobór odpowiedniego materiału ściernego do wykonanej obróbki. Dobór należy przeprowadzić korzystając z zaleceń producentów materiałów. Nasza firma pomoże Państwu dobrać odpowiedni rodzaj materiału ściernego.

Maszyny

Szlifierki do obróbki ręcznej, szlifierki stacjonarne do obróbki mechanicznej.

Zalecenia dotyczące stosowania pasów ściernych

Grupy materiałów Zalecane ścierniwo Zalecane prędkości obwodowe
Stale, materiały hutnicze Stale niehartowane, nieulepszone do 1200 N/mm2 ( ≤35 HRC ) Stale konstrukcyjne, stale węglowe, stale narzędziowe, stale niestopowe, staliwo AO - elektrokorund 25 - 35 m/s
Stale hartowane, ulepszone powyżej 1200 N/mm2 ( >35 HRC ) Stale narzędziowe, stale ulepszone, stale stopowe, staliwo AO - elektrokorund 20 - 30 m/s
AZ - cyrkokorund
Stale nierdzewne, kwasoodporne Austenityczne i ferrytyczne stale szlachetne AO - elektrokorund, AZ - cyrkokorund, CER - ziarno ceramiczne 15 - 25 m/s
Metale nieżelazne Miękkie metale nieżelazne Stopy aluminium, mosiądz, miedź, cynk AO - elektrokorund 30 - 40 m/s
Twarde metale nieżelazne