Produkty z włókniny ściernej

Lamelki z włókniny
Pasy z włókniny maszynowej
Pasy z włókniny miękkiej
Ściernice listkowe garnkowe
Ściernice garnkowe z podwójnym wieńcem
Ściernice listkowe trzpieniowe z włókniny
Ściernice listkowe trzpieniowe z włókniny i płótna
Ściernice nacinane z włókniny i płótna
Ściernice trzpieniowe faliste z włókniny
Ściernice faliste z wielowpustem
Ściernice walcowe z włókniny
Ściernice listkowe z włókniny z gwintem M14
Ściernice walcowe z włókniny i płótna
Ściernice listkowe z włókniny i płótna z gwintem M14