Produkty z włókniny ściernej

Lamelki z włókniny
Pasy z włókniny maszynowej
Pasy z włókniny miękkiej
Ściernice listkowe garnkowe
Ściernice garnkowe z podwójnym wieńcem
Ściernice listkowe trzpieniowe z włókniny