Produkty z włókniny twardej XCRS

Krążki z włókniny twardej na podkładzie
Krążki z włókniny twardej z otworem
Ściernice trzpieniowe z włókniny twardej