Ściernice listkowe

Lamelki ścierne
Ściernice trzpieniowe
Ściernice nasadzane